หน้าหลัก > กิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา อบรมสัมนาผู้นำนักศึกษา “เสริมสร้างทักษะทางปัญญา” ครั้งที่ 11
 เมื่อระหว่างวันที่ 29 - 1 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
6 ก.ค. 61 - 11 มิ.ย. 63
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค ...
2 ส.ค. 61 - 31 ต.ค. 62
กิจกรรมย้อนหลัง