หน้าหลัก > กิจกรรม > แนะนำ > เรียนจบทำงานอะไร
เรียนจบทำงานอะไร

admin micro
1 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 64


  • "เรียนสาขาจุลชีววิทยาอุสาหกรรมแล้วทำงานอะไร"

น้องหลายคนอาจจะยังลังเลที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้ ว่าจบไปแล้วจะทำงานอะไรเรียนยากไหม?

วันนี้พี่แอดมินจะมาแนะนำสาขาคราวๆเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจและตัดสินใจเรียนได้ง่ายขึ้น 

งานที่เกี่ยวข้องกับสาขา

  1. เป็น Quality Assurance vs Quality Control ในโรงงานอุสาหกรรมอาหาร เช่น บริษัทที่เป็นOrigianl Equipment Manufacturer ฯลฯ

  2. อุสาหกรรมเภสัชเวชสำอางค์และยา เช่น วิจัยยาปฎิชัวนะจากจุลินทรีย์
  3. นักวิจัย เช่น ผู้ช่วยนักวิจัยที่สวทช,วิจัยสินค้าของบริษัท
  4. ด้านสาธารณะสุข เช่น เป็นผู้วิเคราะห์โรคติดต่อและติดเชื้อ,วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  5. ด้านการแพทย์ เช่นเป็ฯผู้วิเคราะห์ระดับโมเลกุลด้านดีเอ็นเอ,วิเคราะห์โรคที่ติดเชื้อจากจุลินทรีย์,ตรวภูมิคุ้มกัน
  6. ด้านการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ,การปรับปรุงดินวิเคราะห์คุณภาพดิน,การวิเคราะห์หาวิธีป้องกันการเกิดโรคในพืชโดยการผลิตผลิตภัณฑ์