หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรม > ฝ่ายกิจการนักศึกษา อบรมสัมนาผู้นำนักศึกษา “เสริมสร้างทักษะทางปัญญา” ครั้งที่ 11
ฝ่ายกิจการนักศึกษา อบรมสัมนาผู้นำนักศึกษา “เสริมสร้างทักษะทางปัญญา” ครั้งที่ 11

admin micro
6 ก.ค. 61 - 11 มิ.ย. 63


 เมื่อระหว่างวันที่ 29 - 1 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา “เสริมสร้างทักษะทางปัญญา” ครั้งที่ 11 ณ เฟื่องฟ้ารีสอร์ท ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการในครั้งมีจุดประสงค์ มุ่งเน้นในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ พร้อมทั้งสร้างภาวะความเป็นผู้นำ เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย การเป็นนักปฏิบัติ ชำนาญการคิด โดยได้รับเกียรติจาก คุณธเนศ สงวนสิน และทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้