หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรม > โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

admin micro
2 ส.ค. 61 - 31 ต.ค. 62


ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2561 

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ บริเวณใต้ตึก22 

ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00

*หมายเหตุ* นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย