ที่อยู่


แผนที่มหาวิทยาลัย


  แผนที่ในมหาวิทยาลัย


สถานที่ตั้ง

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

การเดินทางด้วยรถประจำทาง

ถนนราชวิถี 18 19 28 56 108 510 515 539

ถนนสามเสน 3 9 16 19 30 32 33 49 64 65 90 110 505 524

สอบถามรายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1143

โทรสาร 02-160-1146